specjalistyczne usługi doradztwa transakcyjnego

Kapitał Ludzki - kompetencje źródłem efektywności i innowacyjności firmy

30 czerwiec 2011

 logo katalizator_inn

Zapraszamy dyrektorów, kierowników oraz decydentów odpowiedzialnych za wzrost efektywności i skuteczności polityki kadrowej na seminarium „Kapitał Ludzki - kompetencje źródłem efektywności i innowacyjności firmy”.

Michael A. Potter

 

Gościem specjalnym będzie Michael A. Potter światowej sławy ekspert w obszarze HR.

Celem seminarium jest wspieranie firm w optymalizacji wykorzystania zasobów ludzkich oraz ocenie poziomu rozwoju pracowników w zakresie kluczowych dla organizacji kompetencji.

 

Dzięki ciekawym wystąpieniom ekspertów  oraz warsztatom uczestnicy będą mogli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu przygotowywania programów rozwojowych z wykorzystaniem koncepcji i narzędzi HPI, wdrażania w firmie własnego modelu kompetencji przy wykorzystaniu opracowań UMK (Uniwersalny Model Kompetencji) oraz wsparcia technologii w profesjonalizacji działu HR.

Seminarium „Kapitał Ludzki - kompetencje źródłem efektywności i innowacyjności firmy” odbędzie się w największych miastach Polski:


                                                          5 września - Warszawa
                                                          6 września - Poznań
                                                          7 września - Wrocław
                                                          8 września - Kraków


Organizatorem jest Fundacja Obserwatorium Zarządzania. Seminarium jest finansowane ze środków projektu „Katalizator Innowacji” z PO IG 5 oś priorytetowa Dyfuzja Innowacji działanie 5.2 „Wspieranie Instytucji Otoczenia Biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym”.

Więcej informacji:
Karolina Jędruszak, Fundacja Obserwatorium Zarządzania
karolina.jedruszak@obserwatorium.pl tel. (22) 314 14 33

Skontaktuj się z nami!

 
Mapa strony