specjalistyczne usługi doradztwa transakcyjnego

PARP na trudne czasy

25 październik 2011

 logo parp

ISR ma udzielać wsparcia szkoleniowo-doradczego przedsiębiorstwom i pracownikom zagrożonym negatywnymi skutkami spowolnienia gospodarczego. Dotacja będzie udzielana w formie pomocy de minimis czyli nieprzekraczającej 200 tys. euro (100 tys. euro dla sektora transportu drogowego), nie wymaga wnoszenia wkładu własnego przez przedsiębiorców.

Firmy zagrożone upadkiem otrzymają wsparcie doradcze, którego efektem będzie zbudowanie planu działań naprawczych lub rozwojowych firmy a jeśli będzie taka potrzeba także program outplacementowy. Wdrażanie planu rozwoju realizowane będzie zarówno poprzez świadczenie usług doradczych (np. prowadzących do opracowania strategii wprowadzenia na rynek nowego produktu) jak również szkolenia pracowników przedsiębiorstwa.

Nabór przedsiębiorstw chętnych do udziału w projekcie kończy się 7 listopada 2011 r., przy czym formularze aplikacyjne muszą zostać złożone najpóźniej do  28 października 2011 r.

Więcej informacji o projekcie i naborze, w tym regulamin naboru, można uzyskać na stronie www.isr.parp.gov.pl

Skontaktuj się z nami!

 
Mapa strony