specjalistyczne usługi doradztwa transakcyjnego

Użyteczność w Krakowie!

30 listopad 2011

 logo katalizator_inn

30 listopada w Krakowie odbyło się seminarium „Użyteczna Strona”. Przy licznej grupie uczestników (150 osób) eksperci i praktycy dzielili się swoim doświadczeniem z zakresu tworzenia użytecznych stron internetowych i skutecznych serwisów e-commerce. Spotkanie organizowane było w ramach projektu „Katalizator Innowacji”. W jego ramach firmy mogą skorzystać z profesjonalnych usług doradczych, dofinansowanych w 100%.

Uczestnicy seminarium mogli poszerzyć swoją wiedzę w zakresie dobrych praktyk procesu rejestracji i rezygnacji z newslettera, o których opowiedziała Agnieszka Jedynasta z Fundacji Obserwatorium Zarządzania. Wśród najpoważniejszych błędów spotykanych w newsletterach możemy wymienić: brak możliwości wypisania, brak polskich liter, nieprawidłowe wyświetlanie grafik, brak możliwości odpisania oraz zbyt długi czas oczekiwania na ściągnięcie wiadomości z serwera. Warto pamiętać i stosować dobre praktyki procesu rejestracji: nie ukrywanie newslettera, informacja o korzyściach przed rejestracją, dostęp do archiwizacji, zrozumiała i uprzejma komunikacja, wyjaśnienie potrzeby pozyskania danych, częstotliwość wysyłki, personalizacja, bezpieczeństwo i przede wszystkich łatwość i prostota rejestracji. Równie ważna jest zachowanie zasad użyteczności przy procesie wypisania się z newslettera.

Podczas seminarium poruszono również kwestię  najnowszych trendów w algorytmach Google. Damian Siemkowicz z Performance Media  podjął  próbę wyjaśnienia ich skuteczności na podstawie rzeczywistych przykładów. Całość wsparta została krótkim rysem ewolucji modelów wyszukiwań i funkcjonalności Google.Dużo wartościowej wiedzy użytkownicy wynieśli z prezentacji Huberta Turaja oraz Macieja Płonki z Edisondy. Eksperci  przedstawił jak wygląda proces projektowania, począwszy od analizy (warsztaty, wywiady, persony, ankiety, benchmark, analiza biznesowa), koncepcji (strategia, architektura informacji, koncepcja interakcji, koncepcja graficzna), projekcie (makiety, eyetracking), specyfikacji, a kończąc na wsparciu i audycie powdrożeniowym. Maciej Płonka omówił zasadność i korzyści wynikające z testów A/B – dowód amazon.com.

Druga część seminarium została poświęcona case study sklepów internetowych: jegoszafa.pl, grupa-armatura.pl, vistulagroup.pl, pasazgrunwaldzki.pl. Swoimi doświadczeniami z zakresu użyteczności w e-commerce podzieliła się agencje Eura7, Ataxo Poland oraz Piotr Szpunar - Firma STOP s.c..
 Prelegenci udowadniali, iż działania w zakresie użyteczności mają bezpośredni wpływ na wzrost sprzedaży oraz satysfakcji użytkowników.

Spotkanie zostało zorganizowane przezFundację Obserwatorium Zarządzania. Seminarium jest finansowane ze środków projektu „Katalizator Innowacji” z PO IG 5 oś priorytetowa Dyfuzja Innowacji działanie 5.2 „Wspieranie Instytucji Otoczenia Biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym”.  

Zapraszamy do zapoznania się z prezentowanymi materiałami

Skontaktuj się z nami!

 
Mapa strony