specjalistyczne usługi doradztwa transakcyjnego

Organizator Projektu

logo FOZ  Organizatorem projektu jest Fundacja Obserwatorium Zarządzania, której głownym celem jest propagowanie i wspieranie przy wdrażaniu nowoczesnych, a zarazem skutecznych koncepcji i rozwiązań poprzez dostęp do sprawdzonych materiałów i narzędzi.

Fundacja Obserwatorium Zarządzania jest instytucją otoczenia biznesu (IOB), zajmującą się problemami przedsiębiorczości, wdrażania innowacji oraz edukacji ekonomicznej społeczeństwa i biznesu.

W ramach działań Obserwatorium realizowane są stałe autorskie programy badawczo - rozwojowe poświęcone strategii prowadzenia biznesu, wykorzystania nowoczesnych form zarządzania, rynku pracy, technologii ICT, dostępu do kapitału dla MSP.

FOZ współpracuje z ponad 60 ekspertami na stałe i blisko 100 czasowo, przy kilkunastu projektach realizowanych ze środków UE jak i komercyjnych. Prestiżowe projekty, wysoki poziom usług, setki zadowolonych klientów oraz wdrażana strategia rozwoju do 2020 to główne przewagi konkurencyjne Fundacji.

Skontaktuj się z nami!

 
Mapa strony