specjalistyczne usługi doradztwa transakcyjnego

Rezultaty

W ramach Projektu Katalizator Innowacji założono realizację następujących wskaźników:

  • Opracowanie, wdrożenie, a następnie świadczenie pakietu komplementarnych ze sobą min. 10 nowych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym.
  • Realizacja usług doradczych dla minimum 300 przedsiębiorstw objętych projektem na terenie całej Polski.
  • Organizację 16 seminariów tematycznych dla łącznej liczby 800 przedsiębiorstw w ramach kampanii edukacyjno – promocyjnej.
  • Realizację usług doradczych oraz przeprowadzenie ewaluacji, w wyniku których nastąpi podniesienie efektywności realizowanych działań w zakresie świadczonej usługi o 15% u 60% podmiotów objętych projektem.
  • Zwiększenie świadomości pracowników firm objętych projektem w zakresie stosowanych narzędzi w obszarze kapitału ludzkiego, klienckiego i e-biznesowego.

Dotychczasowe kluczowe działania w ramach Projektu:

  • Badania benchmarkowe „Porównaj firmę”

Projekt „Porównaj firmę” został zainicjowany poprzez współpracę pomiędzy Fundacją Obserwatorium Zarządzania oraz IDEA Management Consulting w zakresie panelu badawczego prowadzonego w ramach projektu „Katalizator Innowacji”
Przedmiotem badań było zebranie danych benchmarkowych wśród ponad 1000 reprezentantów firm metodą CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) w zakresie wskaźników dotyczących innowacji w obszarze Kapitału Ludzkiego, Kapitału Klienckiego, Kapitału E - biznes. Celem badań porównawczych było zidentyfikowanie silnych i słabych stron przedsiębiorstwa w wyniku konfrontacji z innymi porównywalnymi organizacjami.
  podręcznik Pobierz podręcznik - "Benchmarki Firmowe"

  • Seminaria

Projekt „Katalizator Innowacji” to również działania mające na celu zapoznanie  decydentów z obszarów zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania obsługą klienta oraz obszaru usability z zakresem proponowanych usług. Organizowane seminaria pozwalają na omówienie możliwości współpracy, wymianę doświadczeń między uczestnikami, jak również możliwość wskazania dobrych praktyk stosowanych w badanych organizacjach (badanie benchmarkowe „Porównaj firmę”). Od początku uruchomienia Projektu gościliśmy Państwa na 10 seminariach, relizowanych w największych miastach w Polsce. Ponad 1300 Słuchaczy uczestniczyło w wystąpieniach naszych ekspertów (między innymi: Robert Hoeckmann, Michel A. Potter).
harmonogram seminariówZobacz harmonogram seminariów

  • Usługi doradcze

Głównym celem realizowanego Projektu Katalizator Innowacji jest opracowanie, wdrożenie i świadczenie proinnowacyjnych usług doradczych, które wspierają firmy w ich rozwoju.
pobierz folder Pobierz folder - usługi doradcze w obszarze LUDZIE

pobierz folder Pobierz folder - usługi doradcze w obszarze E - BIZNES

  • Publikacje

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób oraz działów zajmujących się obszarem zarządzania zasobami ludzkimi Fundacja Obserwatorium Zarządzania wraz z Competency Institute przygotowała publikację, którego celem jest uporządkowanie wiedzy na temat dostępnych narzędzi kompetencyjnych oraz metod ich wykorzystania, tak aby wprowadzane przez Państwa firmę rozwiązania były jak najlepiej dopasowane do Państwa potrzeb i umożliwiły wzrost efektywności Państwa pracowników, a przez to i całej organizacji.
pobierz folder Pobierz podręcznik - "Uniwersalny Model Kompetencji"

Skontaktuj się z nami!

 
Mapa strony