specjalistyczne usługi doradztwa transakcyjnego

12 marzec

Warszawa

Warsztat - „Efektywni pracownicy w efektywnej organizacji”

Knowledge Village, Wiertnicza 141, Warszawa

pobierz prezentacje

Agenda

10:00 - 10:30

Rejestracja uczestników / Welcome coffee

10:30 - 10:40

Inauguracja

10:40 - 12:00

Warsztat - przygotowywanie programów rozwojowych dla ORGANIZACJI z wykorzystaniem koncepcji i narzędzi HPI

Grzegorz Filipowicz - Fundacja Obserwatorium Zarządzania, Competency Institute

Podstawowym zadaniem osób odpowiedzialnych za rozwój i wykorzystanie potencjału pracowników jest odpowiedź na pytanie: Jakie czynniki decydują o efektywności osób zatrudnionych w danej firmie?

Określenie tych czynników pozwala na przygotowywanie projektów działań rozwojowych optymalnie dopasowanych do potrzeb i celów biznesowych organizacji.

W trakcie warsztatu i analiz case study uczestnicy zapoznają się z:

 • narzędziami analizy źródeł efektywności
 • procesem projektowania działań rozwojowych
 • zasadami monitoringu i rozwoju efektywności pracowników

12:00 - 12:20

Katalizator Innowacji - usługi doradcze dla HR

Aleksandra Mojkowska - Fundacja Obserwatorium Zarządzania

Omówienie koncepcji Programu Katalizator Innowacji. Prezentacja usług świadczonych w ramach programu:

 • Budowa Efektywnej Kultury Organizacyjnej
 • Audyt Kompetencji
 • Budowa Polityki Szkoleń
 • Analiza Efektywności (HPI) Organizacji
 • Opis Stanowisk Pracy
 • System Kompetencji

Usługi w 100% finansowane ze środków UE.

12:20 - 12:50

Przerwa kawowa

12:50 - 14:30

Warsztat - Testy Kompetencji jako źródło informacji o potrzebach rozwojowych PRACOWNIKÓW

Katarzyna Meysztowicz - Fundacja Obserwatorium Zarządzania

Jednym z czynników decydujących o efektywności osób zatrudnionych w firmie jest poziom ich kompetencji zawodowych.

Aby zapewnić pracownikom uzyskiwanie wysokich wyników na zajmowanym stanowisku pracy osoby odpowiedzialne w firmach za zarządzanie zasobami ludzkimi zobowiązane są dostarczyć im informacji na temat tego jakich kompetencji i na jakim poziomie potrzebują, aby efektywnie radzić sobie z powierzonymi zadaniami oraz jaki poziom tych kompetencji obecnie reprezentują. Dopiero na tej podstawie można precyzować zadania rozwojowe wspierające danego pracownika w wysokoefektywnym działaniu.

Podczas warsztatu będą mieli Państwo okazję:

 • uczestniczyć w procesie definiowania oczekiwań kompetencyjnych na dane stanowisko
 • przeprowadzić badanie poziomu własnych kompetencji za pomocą testów kompetencyjnych z wykorzystaniem platformy informatycznej TrainingBot
 • uczestniczyć w planowaniu działań rozwojowych na podstawie wyników uzyskanych w testach kompetencyjnych

Kontakt

Patronat medialny

Patronat honorowy

Partner

Miejsce

Knowledge Village, Wiertnicza 141
02-952 Warszawa

Skontaktuj się z nami!

 
Mapa strony