specjalistyczne usługi doradztwa transakcyjnego

07 wrzesień

Wrocław

Seminarium „Kapitał Ludzki - kompetencje źródłem efektywności i innowacyjności firmy” - Wrocław

Hotel HP Park Plaza, ul. Drobnera 11/13, Wrocław

pobierz prezentacje

Agenda

08:30 - 09:00

Rejestracja uczestników / Welcome coffee

09:00 - 09:10

Rozpoczecie seminarium - przywitanie uczestników, informacje organizacyjne

09:10 - 11:10

Efektywni pracownicy a efektywne organizacje w odniesieniu do modeli kompetencji

Dla pracodawców rozwój kompetencji pracowników kojarzy się głównie z kosztami. Jednak case studies oraz najnowsze badania rynkowe wskazują, że rozwój kompetencji pracowników to inwestycja, a nie koszt.

Mike Potter przedstawi:

  • jakie korzyści są związane z inwestycją w rozwój kapitału ludzkiego,
  • strategie realizacji efektywnych programów rozwoju kompetencji,
  • oraz konieczność dopasowania kompetencji do kultury oraz potrzeb biznesu

11:10 - 11:30

HR 360 – czyli jak działa HR w firmie?
Poszukiwania najbardziej istotnych obszarów zmiany z perspektywy zarządu, opinii pracowników oraz benchmarku konkurencji, na bazie audytu realizowanego w ramach Programu Inwestor w Kapitał Ludzki.

11:30 - 11:45

Przerwa kawowa

11:45 - 13:15

Zajęcia warsztatowe – przygotowywanie programów rozwojowych z wykorzystaniem koncepcji i narzędzi HPI

Podstawowym zadaniem osób odpowiedzialnych za rozwój i wykorzystanie potencjału pracowników jest odpowiedź na pytanie:

Jakie czynniki decydują o efektywności osób zatrudnionych w danej firmie?

Określenie tych czynników pozwala na przygotowywanie projektów działań rozwojowych optymalnie dopasowanych do potrzeb i celów biznesowych organizacji. W trakcie warsztatu i analiz casestudy uczestnicy zapoznają się z:

  • narzędziami analizy źródeł efektywności
  • procesem projektowania działań rozwojowych
  • zasadami monitoringu i rozwoju efektywności pracowników

13:15 - 13:35

Katalizator Innowacji - jak korzystnie wdrożyć zmiany?
Omówienie koncepcji programu, zakresu dostępnych usług finansowanych w 100% oraz procesu kwalifikowania firm zainteresowanych uczestnictwem w projekcie.

13:35 - 14:00

Przerwa kawowa

14:00 - 15:30

Zajęcia warsztatowe – wdrożenie do firmy własnego modelu kompetencji przy wykorzystaniu opracowań UMK (Uniwersalny Model Kompetencji)

Dobrze funkcjonujący system kompetencji zawodowych w organizacji jest podstawą dla większości działań w obrębie Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Pozwala na usprawnienie procesów rekrutacji i selekcji, oceny okresowej, szkoleń i rozwoju, systemu sukcesji etc.

Kilkunastoletnie doświadczenia we wdrażaniu tego typu rozwiązań pozwoliły na przygotowanie Uniwersalnego Modelu Kompetencji, który po odpowiednim dostosowaniu do potrzeb danej firmy może być wdrożony niemal natychmiast.

Uczestnicy warsztatu na konkretnym przykładzie przećwiczą proces:

  • dostosowywania opisów kompetencji do organizacji
  • przygotowywania procesu wdrożenia kompetencji do kluczowych obszarów Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  • opracowanie na tej podstawie programów rozwojowych

15:30 - 16:00

Jak uprościć codzienność? Wsparcie technologii w profesjonalizacji działu HR.
Badania opinii, profile kompetencyjne, zarządzanie szkoleniami, ROI oraz więcej. Intuicyjny system wsparcia działu HR w odniesieniu do kompetencji oraz programów rozwojowych.

16:00 - 17:00

Lunch oraz rozmowy w kuluarach

Kontakt

Patronat medialny

Patronat honorowy

Partner

Miejsce

Hotel HP Park Plaza, ul. Drobnera 11/13
Wrocław

Skontaktuj się z nami!

 
Mapa strony