specjalistyczne usługi doradztwa transakcyjnego

Prelegent

Sebastian Christow

Departament Gospodarki Elektronicznej, Ministerstwo Gospodarki
Absolwent Wydziału Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej.

W 2009 ukończył studia podyplomowe – Zarządzanie zasobami IT na Politechnice Warszawskiej w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej. Od 1997 roku nieprzerwanie związany z Ministerstwem Gospodarki. Przeszedł wszystkie szczeble kariery w organizacji. W roku 2007 złożył z wynikiem pozytywnym egzamin do Państwowego Zasobu Kadrowego. Od samego początku kieruje projektami informatycznymi różnej wielkości. W 2008 roku w ramach CAF – kierownik zespołu opracowującego strategię informatyzacji Ministerstwa Gospodarki na lata 2009 – 2011. Współtwórca metodyki projektowej Ministerstwa Gospodarki. Kierownik projektu partnerstwa Polski na targach CeBIT 2013. Kierownik projektu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (www.firma.gov.pl). Za projekt Ministerstwo Gospodarki otrzymało wyróżnienie Computerworld Lider Informatyki 2011.

Motto: „Szybkość działania na rzecz sprawnej administracji i efektywnego Państwa” Strategia departamentu: 3U – Ułatwić, Uprościć, Usprawnić.

Skontaktuj się z nami!

 
Mapa strony