specjalistyczne usługi doradztwa transakcyjnego

Prelegent

Dariusz Bogdan

Ministerstwo Gospodarki
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki

Ukończył Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Następnie studia podyplomowe w zakresie Telekomunikacji, Informatyki i Zarządzania na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

W latach 1993-1999 inspektor, starszy inspektor, kierownik Zespołu ds. Informatyki, Pełnomocnik Prezesa ds. Informatyki w Agencji Rynku Rolnego.

Od 1999 do 2007 - dyrektor Biura Teleinformatyki w Agencji Rynku Rolnego.

W latach 2006-2007 - wykładowca na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Od grudnia 2007 - podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki.

W latach 2008-2010 oraz od 2010-aktualnie - przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W latach 2008-2011 oraz od 2012-aktualnie - przewodniczący Komitetu Do Spraw Umów Offsetowych.

W latach 2007-2009 oraz 2009-2011 - członek Rady Informatyzacji Państwa II i III Kadencji.

W latach 2008-2011 - członek Rady Programowej Instytutu Maszyn Matematycznych.

Od 2008-aktualnie - współprzewodniczący Zespołu Trójstronnego Przemysłu Zbrojeniowego.

Od 2008-aktualnie - członek Komitetu Monitorującego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (PROW)

W latach 2008-2011 - członek Komitetu Rady Ministrów Do Spraw Informatyzacji i Łączności

Od 2009-aktualnie - przewodniczący Zespołu Gospodarki Elektronicznej.

Od stycznia 2012-aktualnie – członek Komitetu Rady Ministrów Do Spraw Cyfryzacji.

Jego hobby to narciarstwo, siatkówka, szachy oraz literatura.

Skontaktuj się z nami!

 
Mapa strony