specjalistyczne usługi doradztwa transakcyjnego

Usługi

Wartość usług Kapitał Ludzki - Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

  SYSTEM KOMPETENCJI

 • System kompetencji oraz narzędzia wdrożeniowe
 • Warsztat instruktażowy
 • Narzędzia do oceny i rozwoju kompetencji, podręcznik użytkownika

10000 zł
netto+VAT
*

w zależności
od specyfiki firmy
   

 

  OPIS STANOWISK PRACY

 • Narzędzia wspierające przygotowanie OSP
 • (Opis Stanowisk Pracy)
 • Katalog zadań organizacyjnych
 • Warsztat z metodologii tworzenia OSP
 • Formatka OSP

  AUDYT KOMPETENCJI

 • Ocena testem kompetencyjnym w odniesieniu do 1 - 2 profili kompetencyjnych na grupie do 100 pracowników

  BUDOWA POLITYKI SZKOLEŃ

Usługa dostępna wyłącznie dla dużych przedsiębiorstw

  ANALIZA EFEKTYWNOŚCI (HPI) ORGANIZACJI

 • Analiza potrzeb w zakresie ZZL (Zarządzania Zasobami Ludzkimi)
 • Diagnoza barier rozwojowych utrudniających efektywną pracę
 • Przygotowanie rekomendacji wdrożeniowych

  BUDOWA EFEKTYWNEJ KULTURY ORGANIZACYJNEJ

Usługa dostępna wyłącznie dla dużych przedsiębiorstw

 

Wartość usług Kapitał Ludzki - Duże Przedsiębiorstwa

  SYSTEM KOMPETENCJI

 • System kompetencji z dostosowaniem do specyfiki firmy oraz narzędzia wdrożeniowe
 • Warsztat wdrożeniowo - instruktażowy wraz z konsultacjami
 • Narzędzia do oceny i rozwoju kompetencji, podręcznik użytkownika
 

20000 zł
netto+VAT
*

w zależności
od specyfiki firmy

  OPIS STANOWISK PRACY

 • Narzędzia wspierające przygotowanie OSP
 • Katalog zadań organizacyjnych z dostosowaniem do organizacji oraz Index KPI
 • Warsztat z metodologii tworzenia OSP oraz formatka OSP
 • Realizacja wybranych 3 opisów

  AUDYT KOMPETENCJ

 • Budowa do 3 profili kompetencyjnych (panele)
 • Ocena testem kompetencyjnych w odniesieniu do 3 profili (do 300 pracowników)
 • Raport zbiorczy wraz z rekomendacjami rozwojowymi

  BUDOWA POLITYKI SZKOLEŃ

 • Diagnoza potrzeb szkoleniowych
 • Budowa polityki szkoleniowej
 • Warsztat dla HR i kadry menedżerskiej

  ANALIZA EFEKTYWNOŚCI (HPI) ORGANIZACJI

 • Analiza potrzeb w zakresie ZZL – odniesienie do celów
 • rozwojowych
 • Diagnoza barier rozwojowych utrudniających efektywną pracę
 • Warsztat z zespołem projektowych oraz przygotowanie
  rekomendacji wdrożeniowych

  BUDOWA EFEKTYWNEJ KULTURY ORGANIZACYJNEJ

 • Analiza wartości i etapu rozwoju organizacji
 • Określenie pożądanych wartości
 • Rekomendacje wdrożeniowe

 

Wartość usług Kapitał E-biznes

  AUDYT STANDARDÓW UŻYTECZNOŚCI

 • Obiektywna weryfikacja witryny pod kątem listy 100 aspektów z obszaru funkcjonalności lub e-commerce
 • Prezentacja i omówienie wyników po przeprowadzonym audycie
 • Rekomendacje eksperckie

4000 zł - 7000 zł
netto+VAT

* w zależności
od wiekości
przedsiębiorstwa
 

  TESTY A/B

 • Przygotowanie badania i kompleksowa analiza wyników 3 zadań wykonanych przez użytkowników serwisu
 • Prezentacja i omówienie wyników po przeprowadzonym badaniu
 • Rekomendacje eksperckie
8500 zł
netto+VAT
 

  TESTY KONKURENCJI

 • Przygotowanie badania i kompleksowa analiza wyników 3 zadań wykonanych
  przez użytkowników serwisu na każdej ze wskazanych stron
 • Prezentacja i omówienie wyników po przeprowadzonym badaniu
 • Rekomendacje eksperckie
9500 zł
netto+VAT

  EKSPERCKA ANALIZA KONKURENCJI

 • Zdefiniowanie do 3 konkurencyjnych serwisów
 • Analiza ekspercka wskazanych serwisów (stron WWW konkurencji) pod kątem funkcjonalności, zalet, dobrych praktyk, analizy kontentu
 • Prezentacja i omówienie wyników po przeprowadzonej analizie, rekomendacje eksperckie
12500 zł - 17500 zł
netto+VAT

   AUDYT SEO

 • Ocena jakości linków - diagnoza zewnętrznych odnośników prowadzących do strony internetowej
 • Analiza konkurencji na najtrafniejsze frazy (5 pierwszych serwisów wg Google)
 • Szczegółowa analiza struktury i treści strony internetowej
 • Optymalizacja strony internetowej - wskazanie obszarów wymagających poprawy w kodzie witryny, tak aby stała przyjazna wyszukiwarkom internetowym
 • Określenie strategii SEO

od 3500 zł netto+VAT *

* w zależności
od stopnia rozbudowania
serwisu

 

Skontaktuj się z nami!

 
Mapa strony