specjalistyczne usługi doradztwa transakcyjnego

Dofinansowanie

Realizacja usługi

Usługi w ramach projektu są świadczone na rzecz przedsiębiorców nieodpłatnie. Wartość realizacji Usługi stanowi pomoc de minimis, która jest udzielana zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).

Więcej informacji udzielą nasi konsultanci:

Aleksandra Mojkowska
Fundacja Obserwatorium Zarządzania
ul. Wiertnicza 141 | 02-952 Warszawa
tel. +48 22 314 14 19 | fax. +48 22 331 44 60
email: aleksandra.mojkowska@obserwatorium.pl

Beata Stypułkowska
Fundacja Obserwatorium Zarządzania
ul. Wiertnicza 141 | 02-952 Warszawa
tel. +48 22 314 14 20 | fax. +48 22 331 44 60
email: beata.stypulkowska@obserwatorium.pl
 

Skontaktuj się z nami!

 
Mapa strony