specjalistyczne usługi doradztwa transakcyjnego

Usługi

Zapraszamy małe, średnie i duże przedsiębiorstwa do udziału projekcie Katalizator Innowacji. Głównym celem projektu jest przygotowanie i realizacja pakietu proinnowacyjnych usług, których nadrzędnym zadaniem jest ułatwienie firmom na terenie całego kraju (projekt ma zasięg ogólnopolski) dostępu do kompleksowych wysokiej jakości usług biznesowych niezbędnych z punktu widzenia prowadzenia działalności innowacyjnej. W wyniku prac w ramach projektu udostępnione zostały przedsiębiorcom specjalistyczne usługi doradcze oparte na modelach benchmarkowych, których zakres obejmuje:Pakiet usług doradczych, których zadaniem jest wsparcie firm w budowie i rozwoju polityki pro klienckiej (segmentacja Klientów, analiza procesów obsługi Klienta, satysfakcja Klienta)

Badania Satysfakcji
Badanie Tajemniczy Klient
Usługa doradcza: dedykowany benchmarking

Grupa usług doradczych dla przedsiębiorstw, które sukcesywnie budują i rozwijają efektywną politykę personalną w oparciu o nowoczesne koncepcje Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Budowa Efektywnej Kultury Organizacyjnej
Audyt Kompetencji
Budowa Polityki Szkoleń
Analiza Efektywności (HPI) Organizacji
Opis Stanowisk Pracy
System Kompetencji

Skontaktuj się z nami!

 
Mapa strony