specjalistyczne usługi doradztwa transakcyjnego

Badanie Tajemniczy Klient

Obszar Klienci

Realizacja usługi

Badanie Tajemniczy Klient

Metodologia
Badanie polega na ocenie przez audytora standardów obsługi i jakości obsługi Klienta w placówkach usługowych, sklepach itp. Ponadto badanie może być przeprowadzone w odniesieniu do każdego innego kanału komunikacyjnego na linii Klient – firma tj. kontaktu Klienta przez infolinię, e-mail, formularz kontaktu na stronie, itp.

Cel
Celem badania jest określenie poziomu jakości obsługi Klienta szczególnie poprzez stwierdzenie przestrzegania procedur związanych z jakością obsługi Klienta przez pracowników mających kontakt z Klientem.

Odbiorcy
Odbiorcami są wszystkie firmy, które posiadają procedury dotyczące obsługi Klienta, w szczególności placówki usługowe, sklepy itp.

Sposób realizacji
Wspólnie ze zlecającym opracowujemy:

 • kwestionariusz, którego celem jest ocena wszystkich interesujących Klienta aspektów obsługi
 • scenariusz audytu, który ma za zadanie umożliwić audytorowi dokonanie oceny

Następnie audytor, wcielając się w rolę Klienta firmy dokonuje odwiedzin (bądź realizuje rozmowę telefoniczną) w firmie według zaplanowanego i uzgodnionego scenariusza. Po zakończeniu audytu, audytor wypełnia drogą kwestionariusz, a wyniki zapisywane są zbiorczo. Na koniec opracowujemy raport ze wszystkich audytów, który zawiera wnioski z badania i rekomendacje pozwalające usprawnić proces obsługi Klienta w firmie.
Proces realizacji:

 1. Przygotowanie kwestionariusza i scenariusza audytu
 2. Szkolenie audytorów
 3. Realizacja audytów
 4. Wypełnienie i przesłanie kwestionariuszy
 5. Udostępnienie pojedyńczych wyników
 6. Zbiorczy raport

Korzyści

 • podniesienie jakości obsługi Klienta poprzez kontrolowanie realizacji procedur obsługowych,
 • poznanie jakości obsługi na poziomie placówek
 • sprawdzenie obowiązywania procedur dotyczących obsługi Klienta, proponowania nowych usług itp.
 • sprawdzenie stanu lokalu (placówki), prezentowania materiałów reklamowych i promocyjnych
 • wskazanie rekomendacji działań mających na celu poprawę jakości obsługi Klienta,
 • możliwość dofinansowania części usług doradczych w ramach projektu „Katalizator Innowacji” z programu PO IG 5.2.

Czas realizacji usługi

Do 6 tygodni

Zgłoś sie!

Skontaktuj się z nami!

 
Mapa strony