specjalistyczne usługi doradztwa transakcyjnego

Usługa doradcza: dedykowany benchmarking

Obszar Klienci

Usługa doradcza: dedykowany benchmarking

Metodologia

Badanie ilościowe przeprowadzanie za pomocą wywiadu kwestionariuszowego przeprowadzanego osobiście bądź telefonicznie ze wsparciem komputerowym (CAPI bądź CATI). Badanie realizowane jest na próbie minimum N=200 dla jednego segmentu klienckiego.

 

Cel

Celem usługi jest zbadanie rozpoznawalności i wizerunku przedsiębiorstwa na tle konkurencji. Zmierzenie ważności cech wizerunkowych w danej branży

 

 

Odbiorcy

Odbiorcami są głównie firmy usługowe i sprzedażowe, które dążą do wyróżnienia swojej marki na tle konkurencji.

Proces realizacji

  • Określenie szczegółowych celów badania
  • Przygotowanie kwestionariusza oraz narzędzi do realizacji usługi
  • Realizacja badania
  • Kontrola, wprowadzenie oraz analiza statystyczna danych
  • Opracowanie raportu

Korzyści

  • Poznanie swojej pozycji na rynku na tle konkurencji,
  • Wskazanie silnych i słabych stron przedsiębiorstwa na tle branży,
  • Otrzymanie informacji z niezależnego, zewnętrznego badania o ocenie przedsiębiorstwa na tle konkurencji,
  • Wskazanie rekomendacje działań mających na celu poprawę satysfakcji klientów.

 

Wartość usługi: dofinansowana w 100% z pomocy de minimis

 

Skontaktuj się z nami!

 
Mapa strony