specjalistyczne usługi doradztwa transakcyjnego

Badania Satysfakcji

Obszar Klienci

Badania Satysfakcji

Metodologia
Badanie ilościowe przeprowadzanie za pomocą wywiadu kwestionariuszowego przeprowadzanego osobiście bądź telefonicznie ze wsparciem komputerowym (CAPI bądź CATI).
Badanie realizowane jest na próbie minimum N=200 dla jednego segmentu klienckiego

Cel
Celem badania jest poznanie poziomu satysfakcji Klientów  z usług lub produktów firmy oraz poznanie czynników wpływających na ogóle zadowolenie ze współpracy z firmą.

Odbiorcy
Współpracę w ramach tej usługi proponujemy głównie firmom usługowym i sprzedażowym, które dążą do wyróżnienia się na rynku poprzez wysoką jakość obsługi i satysfakcji Klientów z oferowanych usług / produktów.

Sposób realizacji
Badanie jest przeprowadzane wśród Klientów firmy, z osobami, które korzystają z usług firmy bądź są w bazie Klientów firmy. Badanie może być przeprowadzone przed placówkami (punktami) firmy bądź przez telefon, z bazy numerów przesłanej przez firmę.
Kwestionariusz wywiadu proponowany przez Fundację Obserwatorium Zarządzania jest zatwierdzany przez Klienta. Wywiad nie trwa dłużej niż 10 minut.

Proces realizacji

 1. Określenie szczegółowych celów badania
 2. Przygotowanie kewstionariusza
 3. Przygotowanie narzędzi CATI (wydruk ankiet)
 4. Realizacja badania
 5. Kontrola oraz wprowadzenie danych
 6. Analiza statystyczna
 7. Opracowanie raportu

Korzyści

 • poznanie obszarów z zakresu obsługi Klienta wymagających ulepszenia
 • zdefiniowanie kluczowych obszarów satysfakcji oraz wpływ wybranych czynników na zadowolenie Klienta
 • poznanie czynników wpływających na ogóle zadowolenie z usług / produktów firmy
 • analiza struktury Klientów
 • wskazanie rekomendacje działań mających na celu poprawę satysfakcji Klientów
 • możliwość dofinansowania części usług doradczych w ramach projektu „Katalizator Innowacji” z programu PO IG 5.2.

Czas realizacji usługi
Do 6 tygodni

Zgłoś sie!

Skontaktuj się z nami!

 
Mapa strony