specjalistyczne usługi doradztwa transakcyjnego

Budowa Efektywnej Kultury Organizacyjnej

Obszar Ludzie

Realizacja usługi

Budowa Efektywnej Kultury Organizacyjnej

Oferta podstawowa

W ramach usługi otrzymują Państwo:

 • narzędzia: kwestionariusz kultury organizacyjnej oraz strategiczna karta wyników
  w obszarze ZZL

 • wiedzę: spotkania projektowe z kadrą zarządzającą i grupą projektową, odpowiedzialną za kształtowanie pożądanej kultury organizacyjnej oraz opisów wartości firmy

 • badanie: przygotowanie i realizację kwestionariusza pracowniczego, weryfikującego kulturę organizacyjną firmy na grupie pracowników

 • prezentacje wyników: analizę wyników wraz z raportem rozbieżności
  w poszczególnych obszarach

 • przygotowanie rekomendacji dla systemowych rozwiązań w obszarze ZZL dotyczących w szczególności takich dziedzin jak: kształtowanie pożądanego modelu kultury i wartości organizacyjnych, zaangażowanie pracowników oraz polityka rozwoju potencjału kompetencyjnego.

Oferta rozszerzona

 • precyzyjny plan rozwojowy dla wszystkich grup pracowników, wspierający kształtowanie pożądanej kultury i systemów wartości

 • warsztat dla kadry zarządzającej – budowa założeń dla strategii rozwoju wysokoefektywnej organizacji

Odbiorcy

Usługa skierowana jest do kadry zarządzającej oraz menedżerów działów HR, odpowiedzialnych za kształtowanie i wdrażanie kompleksowych rozwiązań w zakresie kultury organizacyjnej oraz polityki personalnej.

Oczekiwane korzyści dla firm:

 • wdrożenie pożądanej kultury organizacyjne w powiązaniu ze strategią ZZL

 • przełożenie strategii organizacji na strategię ZZL

 • przygotowanie planu realizacji kluczowych inicjatyw

 • możliwość dofinansowania części usług doradczych w ramach projektu „Katalizator Innowacji” z programu PO IG 5.2.

Zgłoś sie!

Skontaktuj się z nami!

 
Mapa strony