specjalistyczne usługi doradztwa transakcyjnego

Audyt Kompetencji

Obszar Ludzie

Realizacja usługi

Audyt Kompetencji

Oferta podstawowa

W ramach usługi otrzymują Państwo:

 • narzędzia: możliwość opracowania kilku profili kompetencyjnych, wskazujących zakres i pożądany poziom danych kompetencji na podstawie branżowego katalogu kompetencji

 • wiedzę: warsztat konsultacyjny, wspierający budowę profili kompetencyjnych

 • badanie: przygotowanie i realizację badania na grupie ok 300 pracowników firmy
  w oparciu o przygotowane profile kompetencyjne

 • prezentacje wyników: raporty indywidualne i zbiorcze dla zbudowanych
  i przebadanych profili

Oferta rozszerzona

 • analiza wyników audytu kompetencji w odniesieniu do wskaźników efektywności wraz ze wskazaniem związku kompetencji z efektywnością pracowników – szczegółowy raport z analiz statystycznych

 • warsztat strategiczny – budowa planów optymalizacji działań rozwojowych dla badanej grupy pracowników. Podsumowanie w formie raportu z planem realizacji.

Odbiorcy

Usługa skierowana jest do działów HR oraz kadry menedżerskiej organizacji, które wdrażają w swojej organizacji systemowe rozwiązania wspierające rozwój potencjału pracowników w oparciu o kompetencje.

Oczekiwane korzyści dla firm:

 • precyzyjna diagnoza potrzeb rozwojowych wybranych grup pracowników w zakresie kluczowych kompetencji

 • możliwość przygotowania planów rozwojowo - szkoleniowych w oparciu o faktyczny poziom rozwoju kompetencji

 • weryfikacja skuteczności realizowanych działań rozwojowych

 • wyłonienie grup pracowników o dużym potencjale rozwojowym (High Potentials oraz potencjalni sukcesorzy) oraz o największych potrzebach

 • możliwość dofinansowania części usług doradczych w ramach projektu „Katalizator Innowacji” z programu PO IG 5.2.

Zgłoś sie!

Skontaktuj się z nami!

 
Mapa strony