specjalistyczne usługi doradztwa transakcyjnego

Budowa Polityki Szkoleń

Obszar Ludzie

Budowa Polityki Szkoleń

Oferta podstawowa

W ramach usługi otrzymują Państwo:

  • wiedzę: warsztat projektowy dla członków zespołu HR oraz kadry menedżerskiej; wypracowanie procesu działań szkoleniowo - rozwojowych wpływających na efektywność i zaangażowanie pracowników
  • badanie: przygotowanie i realizację badania określającego uwarunkowania optymalnego procesu szkoleniowo - rozwojowego (kwestionariusz HPI na reprezentatywnej grupie pracowników)
  • narzędzia: zbiór narzędzi wykorzystywanych w procesie szkoleń (od badania potrzeb po ocenę efektywności)


Oferta rozszerzona

  • badanie realnych potrzeb szkoleniowo – rozwojowych wybranych grup pracowników (lub całej organizacji)
  • wsparcie w przygotowaniu konkretnych projektów szkoleniowych (np. dla High Potentials) – od diagnozy potrzeb, przygotowania planów szkoleniowych i organizację po ocenę efektywności


Odbiorcy

Usługa skierowana jest do działów HR oraz kadry menedżerskiej odpowiedzialnej za politykę szkoleniowo - rozwojową w organizacji.

Oczekiwane korzyści dla firm:

  •     zbudowanie spójnej, opartej o najlepsze wzorce polityki szkoleniowo – rozwojowej pracowników w   organizacji
  •     wdrożenie nowoczesnego systemu narzędzi wspierających działania szkoleniowo - rozwojowe
  •     optymalizacja kosztów programów szkoleniowo – rozwojowych
  •     możliwość rzeczywistej oceny skuteczności i efektywności szkoleń i innych działań rozwojowych
  •     możliwość dofinansowania części usług doradczych w ramach projektu „Katalizator Innowacji” z programu PO IG 5.2.

Zgłoś sie!

Skontaktuj się z nami!

 
Mapa strony