specjalistyczne usługi doradztwa transakcyjnego

Analiza Efektywności (HPI) Organizacji

Obszar Ludzie

Realizacja usługi

Analiza Efektywności (HPI) Organizacji

Oferta podstawowa

W ramach usługi otrzymują Państwo:

 • narzędzia: KPI Index (Indeks kluczowych wskaźników efektywności, ang.: Key Performance Indicators) oraz kwestionariusz efektywności organizacyjnej

 • wiedzę: warsztat konsultacyjny dla kadry menedżerskiej, wspierający określenie wskaźników efektywności dla kluczowych grup pracowniczych

 • badanie: przygotowanie i realizację badania efektywności organizacyjnej na reprezentatywnej grupie pracowników firmy

 • analiza wyników w zakresie wskaźników efektywności (KPI) oraz ich odniesienie do czynników kształtujących efektywność na poziomie organizacji

 • przygotowanie rekomendacji wdrożeniowych – co należy zrobić by podnieść efektywność pracowników

Oferta rozszerzona

 • analiza potrzeb w zakresie ZZL (zarządzanie zasobami ludzkimi) w odniesieniu do celów rozwojowych organizacji

 • warsztat dla kadry zarządzającej – budowa założeń dla strategii rozwoju organizacji wysokoefektywnej

Odbiorcy

Usługa skierowana jest do kadry zarządzającej oraz menedżerów działów HR, które wdrażają w swojej organizacji systemowe rozwiązania wspierające rozwój efektywności pracowników i całej organizacji.

Oczekiwane korzyści dla firm

 • wdrożenie wskaźników efektywności w system ZZL

 • podniesienie poziomu efektywności kluczowych grup pracowników

 • identyfikacja i budowa realnego planu minimalizacji barier ograniczających efektywność pracowników

 • przygotowanie rekomendacji rozwojowych dla organizacji

 • możliwość dofinansowania części usług doradczych w ramach projektu „Katalizator Innowacji” z programu PO IG 5.2.

Zgłoś sie!

Skontaktuj się z nami!

 
Mapa strony