specjalistyczne usługi doradztwa transakcyjnego

System Kompetencji

Obszar Ludzie

Realizacja usługi

System Kompetencji

Celem realizacji oferowanej usługi doradczej jest wsparcie firm w budowie katalogu kompetencji: opisów oraz wskazówek rozwojowych dla danych kompetencji z uwzględnieniem specyfiki danej organizacji.

Oferta podstawowa

W ramach usługi otrzymują Państwo:

 • narzędzia: przygotowanie katalogu ( opisów poszczególnych kompetencji wraz
  z wskazówkami rozwojowymi dotyczącymi możliwości rozwoju)

 • wiedzę: czterogodzinny warsztat instruktażowy, weryfikujący opisy kompetencji oraz wskazówki rozwojowe, pozwalający na ich optymalne dostosowanie do specyfiki firmy

 • materiały pomocnicze: opisy, skale, instrukcje, wskazówki, podręcznik użytkownika

Przygotowane przez Fundację Obserwatorium Zarządzania wyjściowe katalogi uwzględniają specyfikę poniższych pięciu sektorów:

 • sektor finansowy

 • sektor produkcyjny

 • sektor usługowy

 • sektor handlowy

 • instytucje rządowe i urzędy

Oferta rozszerzona

 • dodatkowe 2 dni szkolenia dla przedstawicieli Zespołu Projektowego / Wdrożeniowego firmy – przygotowanie do wdrożenia SKZ w organizacji

 • 0,5/1 dzień szkolenia dla Kadry Menedżerskiej – jak wykorzystywać opisy kompetencji w działaniach z zakresu rozwoju efektywności pracowników

- możliwe dedykowane dodatkowe szkolenia dla wskazanych grup

- możliwe konsultacje i wsparcie wdrożeniowe

Odbiorcy

Usługa skierowana jest do działów HR oraz kadry menedżerskiej organizacji, które wdrażają bądź planują wprowadzić w swojej organizacji systemowe rozwiązania wspierające rozwój potencjału pracowników w oparciu o kompetencje.

Oczekiwane korzyści dla firm:

 • zbudowanie podstaw polityki ZZL w firmie poprzez przygotowanie do różnych form oceny i rozwoju kompetencji

 • przygotowanie narzędzi HR w oparciu o nowoczesne i sprawdzone rozwiązania
  z zakresu zarządzania w oparciu o kompetencje

 • łatwy do modyfikacji i zastosowania zestaw narzędzi i opracowań z możliwością wykorzystania specjalistycznej aplikacji IT

 • możliwość dofinansowania części usług doradczych w ramach projektu „Katalizator Innowacji” z programu PO IG 5.2.

Zgłoś sie!

Skontaktuj się z nami!

 
Mapa strony