specjalistyczne usługi doradztwa transakcyjnego

Zadanie z użytkownikami

Obszar E-biznes

Zadanie z użytkownikami

Metodologia

Badanie przeprowadzane jest za pomocą aplikacji do zdalnych badań z użytkownikami - UXeria. W  badaniu wykorzystywane są wybrane moduły aplikacji:

 • Zadania scenariuszowe
 • Klikanie i komentowanie
 • Zadania x-sekundowe
 • Ankiety
 • Card sorting  
 • Testy drzewa menu

Cel

Informacja o potencjalnych błędach i utrudnieniach na stronie. Poznanie odczuć użytkowników względem atrakcyjności, czytelności a także przekazu reklam i innych materiałów graficznych.

Odbiorcy

Współpracę proponujemy firmom, które posiadają działającą witrynę, makietę lub reklamę.

Sposób realizacji:

 • Uzgodnienie wspólnie z Klientem scenariusza badania
 • Rekrutacja uczestników badania
 • Realizacja badania za pomocą aplikacji UXeria
 • Przygotowanie raportu z badania wraz z rekomendacjami
 • Prezentacja wyników badania

Korzyści

 • Otrzymanie informacji o błędach i utrudnieniach związanych z użytkowaniem witryny.
 • Rekomendacje pozwalające na poprawę witryny i zwiększenie satysfakcji użytkowników.
 • Zebranie obserwacji i opinii użytkowników przy pierwszym kontakcie z materiałem graficznym (np. reklamą, mailingiem).

Czas realizacji usługi

Do 6 tygodni

 

Skontaktuj się z nami!

 
Mapa strony